ЯК ВИКОРИСТАТИ СВІЙ ВІЛЬНИЙ ЧАС

 

Вільний час – це частина позанавчального часу, що є сферою формування й вияву різних рівнів вільної життєдіяльності, безпосередньо направлених на всебічний і гармонійний розвиток особистості.

Вільний час виражається, перш за все, у діяльності, що визначається внутрішньою, особистою необхідністю, інакше кажучи, системою життєвих орієнтацій, потреб і інтересів, що виявляються в культурно-дозвіллєвій діяльності кожної людини.

 

            Використай свій вільний час для:

     Творчої діяльності:

  • соціально-культурну творчість;
  • самоосвіту;
  • громадсько-політичну діяльність;
  • науково-технічну творчість.

 

     Дозвілля:

  • різні види відпочинку: туризм, спорт і т.і.;
  • різні види розваг: відвідування кінотеатрів, театрів, виставок і т.і.

 

              Про що треба пам’ятати учню:

  • Чітке визначення, осмислення й аналіз виховних можливостей вільного часу має велике значення для визначення доцільності, розумності, ефективності бюджету часу учнів, для його подальшого вдосконалення й чіткої організації;
  • Вільний час використається для духовного збагачення школярів, розширення їх загального, естетичного кругозору, розвиток і вдосконалення пізнавальних здібностей, інтересів, умінь і навичок, формування морального складу учнівської молоді.