ВІСІМ ПРАВИЛ РОЗВИТКУ ПАМЯТІ

 

  • Увага – резець пам’яті: чим вона гостріше, тим глибже сліди. Чим більше бажання, зацікавленості в нових знаннях, тим краще запам’ятається;
  • Розпочавши запам’ятовування, постав перед собою ціль – запам’ятати надовго, краще назавжди. Установка на довге зберігання інформації забезпечить   умови для кращого запам’ятовування;
  • Відмовся від  зубріжки і використай смислове запам’ятовування: 

           -  зрозумій;

         - встанови логічну послідовність;

         - разбий матеріал на частини і знайди в кожній 

         "ключову фразу" або "опорний пункт";

  • Краще два рази прочитати і два рази переказати, чим п’ять раз читати без переказу;
  • Починай повторювати матеріал за "гарячими слідами", краще перед сном чи вранці;
  • Пам’ятай "правило краю": звичайно краще запам’ятовується початок і кінець інформації,  середина випадає";
  • Справжня мети навчання не повторення, а застосування;
  • Іноді використовуй  мнемотехніку – штучні прийоми запам’ятовування. Наприклад, безсмислові  склади "ри-ка-ку-по-лу-ша" можна запам’ятати,  пов’вязавши їх у штучний вираз.