ЯК НАВЧИТИСЯ ДОВОДИТИ

СВОЮ ДУМКУ


       Доведення, доказ – це визначення істинності твердження шляхом встановлення його необхідного зв’язку з іншими твердженнями, прийнятими за істинні. Доведення полягає у висуванні тези (положення, що доводиться), всіх інших можливих гіпотез і віднайденні аргументів – істинних тверджень, що впливають на ймовірність гіпотез. Доведення завершено, якщо жодна гіпотеза, крім тези, неможлива.


       Доведення відбувається за такою схемою:

·         Пригадування послідовності доведень і аргументів, міркування, висновки.

·         Визначення висновків, що будуть проводитись.

·         Визначення джерел, якими будуть користуватись для аргументації власних висновків.

·         Виділення суттєвих фактів, що підтверджують висновки, та їх систематизація, логічна побудова свого доведення і пов’язування із висновками.

·         З’ясування, чи всі аргументи вичерпані.

 

Матеріал додано 22.09.2016